Susanne Hanson er ansat som forsker ved DTU-Space i geodynamikgruppen med forskningsinteresse i sne og havis. Fungerer i islejren som logistisk ansvarlig i tæt samarbejde med Morten, og har sammen med Jeremy ansvaret for is- og snemålinger samt måling af isdynamikken ved oprettelse af et GPS strain net.