Steffen Malskær Olsen siddende og Gorm Dybkjær skubbende.

Steffen Malskær Olsen er oceanograf og ansat ved DMI’s Center for Ocean og Is. Til dagligt arbejder Steffen på at forstå og beskrive naturlige og klimatiske ændringer i Nordatlantens dominerende havstrømme. Gorm Dybkjær er ansat som isfysiker og arbejder til dagligt med monitorering af havis på baggrund af satellit data. På GreenArc lejren står Steffen og Gorm for at kortlægge havstrømmene og deres transport af salt, varme og ferskvand i et oceanografisk ukendte område nord for Grønland. Disse målinger vil udgøre en vigtig brik til at forstå det Arktiske Ocean’s rolle i klimasystemet og vil stå som en basis for at vurdere fremtidige klimatisk betingende ændringer i områdets havstrømme og deres betydning for det Arktiske havisdække.