På Center for Ocean og Is (COI), som er en del af DMI, er overvågningen af den arktiske havis en del af de daglige opgaver. Denne overvågning foregår på baggrund af både manuelle og automatiske analyser af satellit data og andre informationer. En del af disse informationer er samlet på en hjemmeside, hvor man løbende kan danne sig et billede af den arktiske tilstand – lige nu.