Forskere fra Grønlands Naturinstitut og SAMS vil studere isens rolle i
kulstofudvekslingen mellem atmosfæren og havet. Hvad betyder den reducerede
isudbredelse for havets optagelse af kuldioxid?