Jeg er civilingeniør med speciale i observation af havis med mikrobølgeinstrumenter. Jeg har adskillige gange gennemført feltkampagner i Grønlandshavet med mikrobølgeradiometermålinger fra fly. Denne gang skal vi lave samme slags målinger fra et stillads på isen så vi meget nøjagtigt kan følge med i mikrobølgesignalernes forandring og samtidig se hvilke forandringer der sker med isen og sneen. Målingerne er vigtige for at vi kan forbedre nøjagtigheden af satellit kortlægning af isen med samme type instrumenter.

Billedet er taget idag med NASA’s AMSR mikrobølgeradiometer og viser isforholdene i området omkring det nordlige Grønland. Det er specielt variationerne i de røde områder vi gerne vil forstå bedre.

Billedet er taget igår (12/4) af NASA’s mikrobølgeradiometer AMSR. Billedets nuancer afspejler isens alder, således at de blå nyancer fortrinsvis er is fra denne vinter og de gule og røde områder er is der overlevede sidste sommer (gul) eller flere somre før det (rød).