John Boserup er ansat som seniortekniker ved Danmarks Og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) med mange års erfaring fra det Arktiske.