Naja Mikkelsen er maringeolog og ansat som seniorforsker ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) , hvor hun arbejder med klimaændringer i Arktis. Under GreenArc projektet vil hun sammen med John Boserup optage sedimentkerner fra havbunden, for at tilvejebringe information om tidligere tiders klima- og miljø.