Jeg er ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut og arbejder til dagligt med satellitkortlægning af havis. På lejren skal jeg måle den termiske udstråling fra isen med to forskellige slags radiometre samtidigt med at sne og is i måleområdet bliver kortlagt i detaljer. Fokus er den gamle og tykke is nord for Grønland der blevet reduceret kraftigt de seneste år. Radiometrene svarer nøje til instrumenter ombord på satelliter og formålet er at udvide mulighederne med allerede eksisterende atellitmålinger.