Som forberedelse til etablering af islejren lavede vi nogle beregninger af de typiske isbevægelser i området, og ud fra de sidste 30 års data så den valgte position fredelig ud. Vi ville gerne have en lejr som bevægede sig lidt, da vi havde erfaring fra et lignende eksperiment i 2004 hvor lejrens bevægelse gjorde det muligt at lave målinger hen over et større område.

Den endelige lejrplacering måtte naturligvis afpasses efter mulige landingsforhold for det fly der skulle transportere udstyr og videnskabsfolk ud til lejren.

Netop hjemkommen fra islejren har jeg været igang med at gentage beregningerne for præcis den lejrposition vi endte med at vælge. Disse beregninger viser at lejren har drevet ca. 190 kilometer i løbet af perioden 11/4 – 27/4 2009.

Normal for perioden 1979-2006 var mindre end 40 kilometer på de samme 16 dage, og kun i 2002 (68 km) og 1997 (147 km) var driften i den samme periode større end 50 kilometer.

Den røde plet angiver lejrens startposition (11/4), og højre ende af den grønne linie angiver lejrens position igår eftermiddags (27/4). De lyserøde pletter representerer hver driften i samme periode fra et af årene i perioden 1979-2006.
Den grønne plet lige ud for nordkysten af Grønland viser positionen af den nye lejr.

Det er altså tydeligt at driften i år har været meget større end normalt de sidste 30 år.