Blog Image

Mellem Nordpolen og Grønland

Om projektet

Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland.

Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø. Den danske og grønlandske del af forskerholdet har oprettet denne blog for løbende at give interesserede et indblik i dagligdagen i lejren. Vores forbindelse med omverdenen, og derfor også denne blog, foregår via iridium-telefon, så vi forventer kun at skrive få daglige indlæg, krydret med et billede i ny og næ. Go' læsning!

Igang med målingerne

Dagbog fra Arktis Posted on 29 Apr, 2009 14:54:17

Det er noget siden vi har sendt nyt herfra isen nord for Grønland, men
megen tid er gået med at få lejren op og stå med forsyninger af mad og
brændstof. Lejren huser nu cirka femten forskere, piloter, teknikere og
en pensioneret Sirius hund udlånt fra Station Nord. Den består af fem
sovetelte, et spise/køkken telt og et toilet telt, hvilket er en
reduceret udgave af den oprindelige lejr, som blæste i stykker netop som
den var kommet op at stå for næsten to uger siden.

Vi har netop fået helikoptere til lejren og en af de første opgaver var
at nå frem til resterne af den forladte lejr som nu er på vej ud af det
arktiske ocean ned gennem Fram Strædet. Her passerede den tæt forbi et
brændstof depot på den nord-øst grønlandske kyst. Dette gjorde det
muligt at sende helikopteren ud og hente den resterende del af lejren
ind til kysten ved at ’slinge’ alt fra telte, generatorer og
forskningsudstyr i et net hægtet på under helikopteren ind på kysten.
Her vil det så være muligt endelig at rede det værdifulde udstyr med
Twin-Otteren, et lille stærkt fly som kan lande nær depotet. Det er nu
næsten gjort og vi kan ånde lettet op og koncentrere os om forskning

Vejret har været godt de sidste dage og alle er nu kommet godt i gang
med de forskellige programmer efter vores vanskelige opstart af
forskningslejren. Om dagen bliver der arbejdet omkring lejren og ude på
det arktiske ocean med brug af helikoptere og Twin-Otter. De
solbeskinnede aftentimer bliver brugt til at se på dagens data samt til
at forberede og justere morgendagens programmer og planer. Nogen gange
kan det godt være svært at finde hvilke aftaler man har lavet da man
ikke skal flytte sig langt heroppe før man har skiftet mange tidszoner.


Gorm foran opstillingen til det oceanografiske arbejde
på isen 38.36 W, 84.65N.


Steffen kigger på dagens målinger fra det arktiske ocean i
Bruce, Gorm og Steffens sovetelt.Nu lysner det…

Dagbog fra Arktis Posted on 21 Apr, 2009 12:35:52

Steffen poserer med en stor isbjørn på det meget spændende Svalbard Museum. Tim spejder efter Twin Otter.

Opbygningen af den nye lejr trækker ud og vi har stadig en del udstyr stående på den første lejr, herunder et par telte og en sne-scooter. Holdet på Station Nord vurderer, at det vil tage 2 arbejdsdage med Twin Otteren før alt er på plads. Afmonteringen af den første lejr bliver stadig vanskeligere da der hele tiden brækker stykker at den isflage som udgjorde lejren og landingsbane. Vi håber stadig at få bjerget det sidste udstyr, men snart vil landingsbanen ikke længere kunne bruges forsvarligt. Det var altså en rigtig beslutning at evakuere lejren.

Der er blevet fløjet meget og piloterne er nu blevet tvunget til at tage en pause på 24 timer. Det betyder i praksis, at vi som venter på at komme til Station Nord fra Svalbard bliver forsinket med en hel uge. Vi forventer nu at blive fløjet til Station Nord på fredag.

Vejret er stadig hårdt og det første forsøg på at døgn-bemande den nye lejr måtte opgives efter en kold of stormfuld nat, da den stadig ikke har alle faciliteter til de ekstreme forhold. Her brugte de overnattende udtrykket ”white-out” om forholdene, da sne og vind gjorde det umuligt at orientere sig selv mellem teltene inde i lejren.

Den nye lejr er dog anvendt som dag-lejr for noget af det planlagte videnskabelige arbejde, så der nu er indsamlet iskerner fra havisen og målinger af sne- og havis tykkelse i området omkring lejren.

Fra på fredag, hvor vi forventer at lejren er fuldt udbygget og den videnskabelige bemanding er på plads, vil vi naturligvis kunne fokusere yderligere på indsamling af data i området. Trods forsinkelsen vil vi stadig kunne gennemføre størstedelen af det planlagte måleprogram. Det er muligt fordi, der i arbejdsplanen er taget højde for de vanskelige arbejdsforhold i Arktis. Det betinger dog at vi snart får ’medvind, hvilket vejrprognoserne også antyder smileyDaglig overvågning

Dagbog fra Arktis Posted on 08 Apr, 2009 11:56:37

På Center for Ocean og Is (COI), som er en del af DMI, er overvågningen af den arktiske havis en del af de daglige opgaver. Denne overvågning foregår på baggrund af både manuelle og automatiske analyser af satellit data og andre informationer. En del af disse informationer er samlet på en hjemmeside, hvor man løbende kan danne sig et billede af den arktiske tilstand – lige nu.Steffen og Gorm

Personer Posted on 06 Apr, 2009 14:47:03

Steffen Malskær Olsen siddende og Gorm Dybkjær skubbende.

Steffen Malskær Olsen er oceanograf og ansat ved DMI’s Center for Ocean og Is. Til dagligt arbejder Steffen på at forstå og beskrive naturlige og klimatiske ændringer i Nordatlantens dominerende havstrømme. Gorm Dybkjær er ansat som isfysiker og arbejder til dagligt med monitorering af havis på baggrund af satellit data. På GreenArc lejren står Steffen og Gorm for at kortlægge havstrømmene og deres transport af salt, varme og ferskvand i et oceanografisk ukendte område nord for Grønland. Disse målinger vil udgøre en vigtig brik til at forstå det Arktiske Ocean’s rolle i klimasystemet og vil stå som en basis for at vurdere fremtidige klimatisk betingende ændringer i områdets havstrømme og deres betydning for det Arktiske havisdække.OCEANOGRAFI

Vores forskning Posted on 06 Apr, 2009 14:36:48

Kortlægning af havstrømme og vandmasser nord for Grønland

Der er en række videnskabelige grunde til at udføre en oceanografiske målekampagne nord for Grønland:

1) På grund af det tykke havisdække, er området oceanografisk set ukendt land. Vi kender meget lidt til temperatur og salt fordelingen i området, de dominerende strømmes orientering og styrke og endu mindre til deres naturlige og klimatiske ændringer.

2) Polarisen i området som danner base for den videnskabelige lejr, har stor klimatisk betydning og er en vigtig forudsætning for opretholdelsen af det kendte økosystem og vildtliv langs den Grønlands østkyst. For at isen kan overleve fra vinter til vinter, er det nødvendigt at det er effektivt isoleret fra varmen i oceanets indre, en varme som bringes til det arktiske ocean via Golfstrømmen mod syd. Her spiller den arktiske haloclin en vigtig rolle ved at opretholde en stærk lagdeling som forhindrer varmen i at nå op til havisen. Et mål for det oceanografiske program er netop at beskrive haloclinens tilstand i området.

3) Den dybe arktiske grænsestrøm følger generelt den kontinentale skråning mod uret rundt i det Arktiske Ocean, hvor den løbende suppleres. Nord for Grønland har strømmen dermed samlet bidrag fra hele det Arktiske ocean inden den drejer mod syd i Framstrædet hvor den bidrager til dybvandet i Grønlandshavet. Vi vil med målekampagnen beskrive sammensætningen og styrken af denne strøm inden det endelige exit fra Arktis.

4) Under isen over den nordgrønlandske shelf findes store mængder opblandet ferskvand i de øverste vandlag. Det Arktiske Ocean er kendetegnet af et overskud af ferskvand som stammer fra flodudløb, smeltende havis og nedbør. Relativt fersk vand tilføres tillige fra Stillehavet gennem Bering Strædet. Udstrømningen mod syd til Nordatlanten sker på begge sider af Grønland, mod øst gennem Nares strædet og det Canadiske Ørige, mod vest gennem Fram Strædet. Mod syd vil ferskvandet kunne påvirke eksempelvis dybvanddannelsen i Grønlandshavet og Labradorhavet. Det er derfor vigtigt at kende styrken af de enkelte ‘ventiler’, hvor området nord for Grønland lader til at være styrende. Et vandprøveprogram vil her blandt andet hjælpe os til at bestemme om Stillehavsvand når frem til Framstrædet.

Måleprogrammet vil blive fokuseret langs to snit, hvor det centrale program går på tværs af den Nordgrøndlandske shelf og den Arktiske grænsestrøm ind i Amundsen Basinet af det Arktiske Ocean. Yderligere målinger som skal bidrage til at forstå tilstrømningen til området vil gå på tværs af Lomonosov Ryggen. Målingerne inkluderer temperatur, salt og iltfordelingen gennem hele vandsøjlen. Disse målinger understøttes af direkte strømmålinger samt et kemisk program til måling af nærringssalte og iltisotoper. Dette sker i samarbejde med Norsk Polar Institut. Det danske program suppleres tillige internationale aktiviteter med udgangspunkt fra lejren samt specielt et parallelt program med lignende fokus i den Canadiske sektor.

Havdybdekort over området Nord for Grønland. GreenArc lejren placeres på havisen omkring den grønne markering og vil herefter være i fri drift med havisen, sandsynligvis i østlige og sydlige retninger. Oceanografiske målinger vil være fokuset på de to snit markeret med røde punkter. Fra lejren nås positioner for målinger ved hjælp af snescooter og helikopter. Gule markeringer indikerer målinger i den Canadiske sektor.