Blog Image

Mellem Nordpolen og Grønland

Om projektet

Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland.

Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø. Den danske og grønlandske del af forskerholdet har oprettet denne blog for løbende at give interesserede et indblik i dagligdagen i lejren. Vores forbindelse med omverdenen, og derfor også denne blog, foregår via iridium-telefon, så vi forventer kun at skrive få daglige indlæg, krydret med et billede i ny og næ. Go' læsning!

Kulstofudveksling

Vores forskning Posted on 13 Apr, 2009 21:24:34

Forskere fra Grønlands Naturinstitut og SAMS vil studere isens rolle i
kulstofudvekslingen mellem atmosfæren og havet. Hvad betyder den reducerede
isudbredelse for havets optagelse af kuldioxid?Telemåling

Vores forskning Posted on 13 Apr, 2009 21:21:38

DMI og DTU vil
gennemføre et valideringsprogram for satellitmålinger. Vi vil i detaljer måle
is/sne- overfladens struktur og sammensætning, dens infrarøde udstråling samt
dens mikrobølgestråling for bedre at forstå de forandringer vi ser i
satellitmålingerne i disse år.

Næste år sender
den Europæiske rumorganisation ESA CRYOSAT satellitten i omløb. Et af satellittens
formål er at måle ændringer i havisens tykkelse. DTU og DMI vil foretage en række målinger fra
fly og på isen som forberedelse til analyse af satellittens data.Leif Toudal Pedersen

Personer Posted on 13 Apr, 2009 21:13:09

Jeg er civilingeniør med speciale i observation af havis med mikrobølgeinstrumenter. Jeg har adskillige gange gennemført feltkampagner i Grønlandshavet med mikrobølgeradiometermålinger fra fly. Denne gang skal vi lave samme slags målinger fra et stillads på isen så vi meget nøjagtigt kan følge med i mikrobølgesignalernes forandring og samtidig se hvilke forandringer der sker med isen og sneen. Målingerne er vigtige for at vi kan forbedre nøjagtigheden af satellit kortlægning af isen med samme type instrumenter.

Billedet er taget idag med NASA’s AMSR mikrobølgeradiometer og viser isforholdene i området omkring det nordlige Grønland. Det er specielt variationerne i de røde områder vi gerne vil forstå bedre.

Billedet er taget igår (12/4) af NASA’s mikrobølgeradiometer AMSR. Billedets nuancer afspejler isens alder, således at de blå nyancer fortrinsvis er is fra denne vinter og de gule og røde områder er is der overlevede sidste sommer (gul) eller flere somre før det (rød).« Previous