Blog Image

Mellem Nordpolen og Grønland

Om projektet

Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland.

Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø. Den danske og grønlandske del af forskerholdet har oprettet denne blog for løbende at give interesserede et indblik i dagligdagen i lejren. Vores forbindelse med omverdenen, og derfor også denne blog, foregår via iridium-telefon, så vi forventer kun at skrive få daglige indlæg, krydret med et billede i ny og næ. Go' læsning!

Rasmus Tonboe

Personer Posted on 16 Apr, 2009 11:36:01

Jeg er ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut og arbejder til dagligt med satellitkortlægning af havis. På lejren skal jeg måle den termiske udstråling fra isen med to forskellige slags radiometre samtidigt med at sne og is i måleområdet bliver kortlagt i detaljer. Fokus er den gamle og tykke is nord for Grønland der blevet reduceret kraftigt de seneste år. Radiometrene svarer nøje til instrumenter ombord på satelliter og formålet er at udvide mulighederne med allerede eksisterende atellitmålinger.John Boserup

Personer Posted on 14 Apr, 2009 10:37:21


John Boserup er ansat som seniortekniker ved Danmarks Og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) med mange års erfaring fra det Arktiske.Naja Mikkelsen

Personer Posted on 14 Apr, 2009 10:29:33

Naja Mikkelsen er maringeolog og ansat som seniorforsker ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) , hvor hun arbejder med klimaændringer i Arktis. Under GreenArc projektet vil hun sammen med John Boserup optage sedimentkerner fra havbunden, for at tilvejebringe information om tidligere tiders klima- og miljø.Leif Toudal Pedersen

Personer Posted on 13 Apr, 2009 21:13:09

Jeg er civilingeniør med speciale i observation af havis med mikrobølgeinstrumenter. Jeg har adskillige gange gennemført feltkampagner i Grønlandshavet med mikrobølgeradiometermålinger fra fly. Denne gang skal vi lave samme slags målinger fra et stillads på isen så vi meget nøjagtigt kan følge med i mikrobølgesignalernes forandring og samtidig se hvilke forandringer der sker med isen og sneen. Målingerne er vigtige for at vi kan forbedre nøjagtigheden af satellit kortlægning af isen med samme type instrumenter.

Billedet er taget idag med NASA’s AMSR mikrobølgeradiometer og viser isforholdene i området omkring det nordlige Grønland. Det er specielt variationerne i de røde områder vi gerne vil forstå bedre.

Billedet er taget igår (12/4) af NASA’s mikrobølgeradiometer AMSR. Billedets nuancer afspejler isens alder, således at de blå nyancer fortrinsvis er is fra denne vinter og de gule og røde områder er is der overlevede sidste sommer (gul) eller flere somre før det (rød).Steffen og Gorm

Personer Posted on 06 Apr, 2009 14:47:03

Steffen Malskær Olsen siddende og Gorm Dybkjær skubbende.

Steffen Malskær Olsen er oceanograf og ansat ved DMI’s Center for Ocean og Is. Til dagligt arbejder Steffen på at forstå og beskrive naturlige og klimatiske ændringer i Nordatlantens dominerende havstrømme. Gorm Dybkjær er ansat som isfysiker og arbejder til dagligt med monitorering af havis på baggrund af satellit data. På GreenArc lejren står Steffen og Gorm for at kortlægge havstrømmene og deres transport af salt, varme og ferskvand i et oceanografisk ukendte område nord for Grønland. Disse målinger vil udgøre en vigtig brik til at forstå det Arktiske Ocean’s rolle i klimasystemet og vil stå som en basis for at vurdere fremtidige klimatisk betingende ændringer i områdets havstrømme og deres betydning for det Arktiske havisdække.Morten E. Christensen

Personer Posted on 05 Apr, 2009 09:19:32

Morten Ellehede Christensen er ansat i det danske militær og er tidligere chef på Station Nord. Med hans store erfaring derfra kan lejren trække på hans viden om logistik i Arktis. Han har ansvaret for sikkerhed og at lejren fungerer på daglig basis og arbejder tæt sammen med Susanne om at få logistikken til at glide.Susanne Hanson

Personer Posted on 05 Apr, 2009 09:07:08

Susanne Hanson er ansat som forsker ved DTU-Space i geodynamikgruppen med forskningsinteresse i sne og havis. Fungerer i islejren som logistisk ansvarlig i tæt samarbejde med Morten, og har sammen med Jeremy ansvaret for is- og snemålinger samt måling af isdynamikken ved oprettelse af et GPS strain net.